Sopimus- ja yhtiöoikeus

Laadimme muun muassa seuraavia sopimuksia ja hoidamme yhtiöoikeudellisia asioita:

  • Yrityskaupat, yritysjärjestelyt ja arvonmääritykset
  • Osakassopimukset
  • Kauppakirjat ja velkakirjat
  • Yhtiöjärjestyksien laatimiset ja muuttamiset
  • Yrityksen pöytäkirjat, kokouskutsut ja muut asiakirjat
  • Erilaisten sopimusten laatiminen asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa
  • Sopimusten ja muiden asiakirjojen tarkastaminen
  • Yritysten perustamiset ja purkamiset